Fly Fly Academy
Fly Fly Academy

Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Akademija Fly Fly Academy
Fly Fly Academy - Pricing list


 • Cabin Crew Training
  1350 EUR regularna cena
  Cena sa popustom od 35% koji je u toku, iznosi 875 EUR
 • Avio Travel Agent
  500 EUR regularna cena
  Cena sa FIRST MINUTE popustm od 30% koji je u toku, iznosi 350 EUR.

*Za IATA članove važi poseban cenovnik, za više informacija pozovite naš call center 011.31.32.839

» » » » U cenu kurseva je uračunat sav materijal za obuku.
» » » » » » Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na žiro račun broj: 160-380506-54.


 • PPL - Private Pilots Licence / ATPL - Airline Transport Pilots Licence
I PPL :
THEORY (178h – 6 nedelja) = 1000 eura
 • LETENJE: C-172 N (150 eura x 50h)=7500 eura,
 • UKUPNA CENA: 8500 eura
II TIME BUILDING:
 • LETENJE: C-172 N (150 eura x 85h) = 12750 eura,
 • C-172 R NAV III (190 eura x 15h) = 2850 eura
UKUPNA CENA: 15600 eura
III ATPL THEORY:
 • THEORY (1104h – 8 meseci) = 4500 eura (za imaoce PPL),
 • THEORY (832h – 23 sedmice) = 3000 eura (za imaoce CPL bez IFR),
 • THEORY (515h – 15 sedmica) = 2400 eura (za imaoce CPL sa IFR)
IV CPL:
LETENJE: C-172 R NAV III (190 eura x 25h) = 4750 eura
V MEP:
 • THEORY (12h x 20 eura) = 240 eura,
 • LETENJE: FNPT II (120 eura x 6.5h) = 780 eura,
 • PA-34 (350 eura x 3h) = 1050 eura
UKUPNA CENA: 2070 eura
VI ME IR:
 • LETENJE: FNPT II (120 eura x 40h) = 4800 eura,
 • PA-34 (350 eura x 15h) = 5250 eura
UKUPNA CENA: 10050 eura
PRIPREMA PRED CPL – MEP ISPIT:
LETENJE: PA-34 (350 eura x 2h) = 700 eura
*ISPITNI LET PPL:
 • LETENJE: C-172 N (150 eura x 1.5h) = 225eura
 • NAKNADA: CAD + REP. ADM. TAKSA (17000 DIN + 760 DIN) = 170 eura
UKUPNA CENA: 395 eura
*ISPITNI LET CPL – MEP:
 • LETENJE: PA-34 (350 eura x 2h) = 700 eura
 • NAKNADA: CAD + REP. ADM. TAKSA (37000 DIN + 760 DIN) = 370 eura
UKUPNA CENA: 1070 eura
*ISPITNI LET ME IR:
 • LETENJE: PA-34 (350 eura x 2h) = 700 eura
 • NAKNADA: CAD + REP. ADM. TAKSA (27000 DIN + 760 DIN) = 270 eura
UKUPNA CENA: 970 eura
MCC COURSE:
 • THEORY: (20 eura x 20h) = 400 eura
 • LETENJE: FNPT II (120eura x 20h) = 2400 eura
UKUPNA CENA: 2800 eura
*UKUPNA CENA ŠKOLOVANJA BEZ MCC: 48605 eura
*UKUPNA CENA ŠKOLOVANJA SA MCC: 51405 eura
Napomena:
U ukupnu cenu skolovanja ne ulaze aerodromske takse na aerodromu Nikola Tesla, kao ni takse i naknade prema Direktoratu Civilnog Vazduhoplovstva.

*CAD – Civil Aviation Directorate ( Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva)
CENE SATA LETA
Tip vazduhoplova Cena po satu leta
Cessna 172N 150€
Cessna 172R 190€
Piper PA34-200T 350€
S923 FNPT II (simulator) 120€
 
AEROs (Aviation English - Recognition of Operational skills) naknada za polaganje ispita - 100€
 
Pripremna nastava , jednodnevna (5 časova):
 • za jednog kandidata: 100€,
 • za 2-3 kandidata: 50€ pojedinačno,
 • za 4 i više kandidata: 25€ pojedinačno

Pripremna nastava , dvodnevna (10 časova):
 • za jednog kandidata: 200€,
 • za 2-3 kandidata: 100€ pojedinačno,
 • za 4 i više kandidata: 50€ pojedinačno
 
Cenovnik za treninge PPL I ATPL odredila je kompanija Prince Aviation d.o.o. na dan 30.04.2012.


Fly Fly Academy

1003

Fly Fly Academy - Postani pilot
Fly Fly App Fly Fly Travel Fly and travel Inflight Magazine Fly Fly Academy
Saobraćajni fakultet Aero Ses Prince Aviation Direktorat civilnog vazduhoplovstva
  MECCTI Top Job