Fly Fly Academy
Fly Fly Academy

Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Akademija Fly Fly Academy
Fly Fly Academy - Opšte informacije o upisu

Poštovani kandidati,

Fly Fly Academy je centar koji radi pod striktnim pravilima i procedurama Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva i drži se najviših standarda kvaliteta koje propisuje Evropska asocijacija.

Kako bi obezbedili najviši nivo kvaliteta obučenih kadrova, Fly Fly Academy je uveo standare koji se moraju ispuniti i zadovoljiti kako bi kandidat stekao pravo upisa.

Za svaku vrstu obuke, obaveze i kriterijumi su različiti, a možete ih videti na strani upisa za konretnu obuku. Zajednički uslov za sve tipove obuka je ulazni test iz Engleskog jezika, kao osnovnog jezika komunikacije u avio industiji.

Ulazni test iz Engleskog jezika je eliminacioni, što znači da kandidati koji ne prođu nisu ostvarili pravo upisa bilo koje obuke.

Prijavljivanje za prijemni test se vrši u prostorijama centra za obuku u Omladinskih brigada 33a, radnim danima od 9 do 17 časova

Prilikom prijavljivanja za bilo koji kurs potrebno je imati sa sobom:
 • Kopiju lične karte
 • Kopiju Diplome o završenoj srednjoj školi
 • Dokaz o uplati administrativnih troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 3.000 din. (Uplata na račun 160-380506-54 , u korist Fly Fly Academy d.o.o. , svrha uplate "Prijemni ispit").

 • Upis je u toku...

  Po uspešno položenom prijemnom testu, kandidat ostvaruje pravo da dalje aplicira za upis na jednu od obuka koje vrši Fly Fly Academy.

  *Napomena: Kandidat koji je uspešno položio prijemi test , da bi se upisao na konkretnu obuku mora zadovoljavati određene uslove koji su propisani za tu obuku.

  Za više informacija pozovite pozovite call centar na 011.313.28.39


  Fly Fly Academy

  1003

  Fly Fly Academy - Postani pilot
  Fly Fly App Fly Fly Travel Fly and travel Inflight Magazine Fly Fly Academy
  Saobraćajni fakultet Aero Ses Prince Aviation Direktorat civilnog vazduhoplovstva
    MECCTI Top Job